ORIGEN Y TRAYECTORIA DEL LABORATORIO MUNICIPAL DE VIGO. Una institución centenaria

ORIGEN Y TRAYECTORIA DEL LABORATORIO MUNICIPAL DE VIGO. Una institución centenaria

Domínguez Freire, Fernando

Edición
Vigo
Fecha
2021
ISBN/ISSN
978-84-89599-93-2
Páxinas
173
Nesta documentada obra desenvólvese a longa traxectoria desta centenaria institución que serviu de aval a un imprescindible servizo na hixiene e saúde pública da nosa poboación, pois os seus encargados tiñan confiada a misión de ditar as prescricións necesarias para poder previr as infeccións colectivas; prescricións que tiñan que ser rigorosamente observadas para tentar combater o mal e evitar así a súa propagación.