LA BUROCRACIA JUDICIAL DE BOUZAS, VIGO Y SANTIAGO (SIGLOS XVII Y XVIII)

LA BUROCRACIA JUDICIAL DE BOUZAS, VIGO Y SANTIAGO (SIGLOS XVII Y XVIII)

González Fernández, Juan Miguel

Edición
Vigo
Fecha
2000
ISBN/ISSN
84-89599-12-2
Páxinas
316
Complemento do libro anterior publicado polo mesmo autor, pero neste caso ampliado e enriquecido con respecto ó orixinal. Abórdanse os riscos profesionais e sociais tanto dos cargos públicos (“xuíz ordinario”) como dos avogados, funcionarios (escribáns, procuradores de causas numerarios, verdugo de Santiago), os asesores letrados e, por vez primeira, os futuros burócratas, así como os ineficaces medios de control da época (Xuízos de Residencia e Visitas de Escribáns). Tamén se recolle a visión que os escritores ilustrados tiñan da burocracia xudicial do seu tempo. Segue a mesma liña que o anterior, pero agora o marco xeográfico faise máis extenso, prestándoselle unha atención específica á entonces vila de Vigo.