GALLEGOS AL VOLANTE 1900-1930

GALLEGOS AL VOLANTE 1900-1930

González Martín, Gerardo

Edición
Vigo
Fecha
1995
ISBN/ISSN
84-600-9138-U
Páxinas
83
Primeira historia provincial do automóbil publicada en España. Os especialistas consideraron unha achega de grande interese o feito de que a obra mesture o devir do coche xeral en España e algunhas referencias universais que contextualizan os primeiros pasos da automoción na provincia de Pontevedra. Vigo deixa sentir o seu peso na provincia tamén neste mundo do automóbil, que pode ser valorado especialmente a partires da existencia do rexistro de matrículas, en 1903. En “Gallegos al volante 1900-1930” faise patente o gran coñecemento de González Martín sobre as familias viguesas. Pablo Gimeno Valledor, un dos máis prestixiosos historiadores do automóbil comentou sobre este libro que “Uno ve Vigo, y Galicia por extensión, a través del automóvil o de la motorización, lo que es incluso una nueva forma de abordar o describir una sociedad o una ciudad”. Esta obra foi galardoada co II Premio Fundación RACE, en 1994.