"CACHAMUIÑA". COMANDANTE DE ARMAS Y GOBERNADOR DE VIGO

"CACHAMUIÑA". COMANDANTE DE ARMAS Y GOBERNADOR DE VIGO

Estévez Rodríguez, Emilio

Edición
Vigo
Fecha
1999
ISBN/ISSN
84-89599-10-6
Páxinas
346
O autor fai un detido estudio con relación ás diversas actuacións executadas polo Heroe da “Puerta de la Gamboa” durante os poucos meses do ano 1809 en que gobernou a praza viguesa e demais pobos dependentes da mesma por aquel tempo, trala súa Reconquista ás tropas invasoras napoleónicas. Entre outros particulares, detalla as relacións e as non pequenas diverxencias que tivo, tanto coa propia veciñanza de Vigo como coas distintas autoridades do entorno; a equiparación da moeda francesa coa española: a súa colaboración na batalla de Pontesampaio, antes y despois da mesma, e xustifica as súas investigacións con profusión de notas bibliográficas e arquivísticas, así como con reproducción de varios documentos -moitos deles inéditos- acreditativos dos contactos, diferencias e correspondencia que houbo cos personaxes máis significativos daquela época.