BOUZAS Y OTROS JUZGADOS GALLEGOS DEL SIGLO XVIII

BOUZAS Y OTROS JUZGADOS GALLEGOS DEL SIGLO XVIII

González Fernández, Juan Miguel

Edición
Vigo
Fecha
1997
ISBN/ISSN
84-89599-04-1
Páxinas
262
Recolle un dos tres grandes capítulos da tese de doutoramento do autor defendida na Universidade de Santiago de Compostela en 1995. Aborda por vez primeira en Galicia a nivel local os aspectos fundamentais dos litixios civís e criminais (duración, socioloxía, litis, sentencia, etc.), a través de catro tribunais complementarios: unha alcaldía maior (Asistente de Santiago), outro de marco urbano (Pontevedra) e un último de ámbito rural (Bouzas), todos dependentes do señorío arcebispal compostelán, así como unha valoración das posibilidades dos poderes notariais do correxemento de Baiona. No caso de Bouzas empregáronse un milleiro de expedientes. Os datos organízanse sempre que é posible mediante táboas, gráficas e un organigrama. Téñense desbaratado algunhas arraigadas crenzas (xustiza lenta e cara) e atopouse a explicación á sona de preiteantes dos galegos (os convenios), etc.