As primeiras Boticas de Vigo e a arte do oficio

As primeiras Boticas de Vigo e a arte do oficio

García Mañá, Luis Manuel

Edición
Vigo
Fecha
1998
ISBN/ISSN
VG-1001-1997
Páxinas
29
Discurso de ingreso do Membro Numerario D. Luis M. García Mañá "As primeiras Boticas de Vigo e a arte do oficio", e resposta de D. Bernardo Miguel Vázquez Gil.