A cidade de Vigo na xénese dunha arquitectura rexionalista de carácter galego

A cidade de Vigo na xénese dunha arquitectura rexionalista de carácter galego

Iglesias Veiga, José Mª Ramón

Edición
Vigo
Fecha
1998
ISBN/ISSN
VG-112-1998
Páginas
43
Discurso de Ingreso del Miembro Numerario D. José Mª Ramón Iglesias Veiga "A cidade de Vigo na xénese dunha arquitectura rexionalista de carácter galego" y respuesta de D. José Antonio Martín Curty.