Gal > O Instituto > Organigrama

O INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES réxese por unha Xunta Xeral formada por tódolos seus Numerarios:

 

MEMBROS NUMERARIOS FUNDADORES:

 • D. Xoán Carlos Abad Gallego. (Historia, Arqueoloxía)
 • D. Fernando Javier Costas Goberna. (Arqueoloxía)
 • D. Jaime Garrido Rodríguez. (Arquitectura)
 • D. Antonio Giráldez Lomba. (Historia)
 • D. Juan Miguel González Fernández. (Historia)
 • D. Gerardo González Martín. (Xornalismo, Historia)
 • D. José Antonio Martín Curty. (Arquitectura)
 • D. José Manuel Souto González. (Xeografía)

 

MEMBROS NUMERARIOS:

  • Dna. Mercedes Bangueses Vázquez (Historia)
  • D. Manuel Bragado Rodríguez (Ciencias da Educación, Edición)
  • Dna. Beatriz Bruna Quintas (Arquivística)
  • D. José Ramón Cabanelas Comesaña (Historia, Sociedade)
  • D. Fernando Carrera Vázquez (Arqueoloxía, Restauración Patrimonio)
  • D. Ceferino de Blas García (Xornalismo) 
  • Dna Beatriz de San Ildefonso Rodríguez (Arte, Museoloxía)
  • Dna. María Dolores Elena Durán Rodríguez (Ciencias da Educación)
  • D. Luis Manuel García Mañá. (Literatura, Dereito)
  • Dna. Maruxa Gestoso Álvarez. (Filosofía, Antropoloxía)
  • D. Alberto González-Garcés Santiso. (Bioloxía)
  • D. José Ma. Ramón Iglesias Veiga. (Historia, Arte)
  • D. Mauricio Iribarren Díaz. (Mediciña)
  • D. Jorge Lamas Dono (Periodismo, Historia)
  • D. Jacinto Lareo Jiménez. (Dereito)
  • Dna. Pilar López Vidal (Ciencias Económicas)
  • D. José Luís Mateo Álvarez (Historia)
  • D. Carlos Núñez Rodríguez (Publicidade, Deseño)
  • D. Ramón Patiño Gómez (Arqueoloxía)
  • Dna. Elisa Pereira García (Arqueoloxía) 
  • Dna. Ana María Pereira Molares. (Historia, Arte)
  • D. Luis Rodríguez Ennes. (Dereito)
  • Dna. Montserrat Rodríguez Paz. (Historia, Arte)
  • D. Patricio Alfredo Sánchez Bello. (Química)
  • D. Antonio Vaamonde Liste. (Ciencias Económicas)
  • D. Federico Vilas Martín. (Xeoloxía)
  • D. Alfonso Zulueta De Haz. (Dereito)


E unha Xunta de Goberno composta na actualidade por:

Presidente:

D. Xoán Carlos Abad Gallego

Vicepresidente:

D. José R. Iglesias Veiga

Secretario-Conservador:

D. Antonio Giráldez Lomba

Tesoureiro:

D. Fernando J. Costas Goberna

Vocais

Dna. Elisa Pereira García

D. Jaime Garrido Rodríguez

D. Ceferino  de Blas García