Gal > O Instituto > Organigrama

O INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES réxese por unha Xunta Xeral formada por tódolos seus Numerarios:

 

MEMBROS NUMERARIOS FUNDADORES:

 • D. Xoán Carlos Abad Gallego. (Historia, Arqueoloxía)
 • D. Fernando Javier Costas Goberna. (Arqueoloxía)
 • D. Jaime Garrido Rodríguez. (Arquitectura)
 • D. Antonio Giráldez Lomba. (Historia)
 • D. Juan Miguel González Fernández. (Historia)
 • D. Gerardo González Martín. (Xornalismo, Historia)
 • D. José Antonio Martín Curty. (Arquitectura)
 • D. José Manuel Souto González. (Xeografía)

 

MEMBROS NUMERARIOS:

  • Dna. Mercedes Bangueses Vázquez (Historia)
  • D. Manuel Bragado Rodríguez (Ciencias da Educación, Edición)
  • Dna. Beatriz Bruna Quintas (Arquivística)
  • D. José Ramón Cabanelas Comesaña (Historia, Sociedade)
  • D. Fernando Carrera Vázquez (Arqueoloxía, Restauración Patrimonio)
  • D. Ceferino de Blas García (Xornalismo)
  • Dna Beatriz de San Ildefonso Rodríguez (Arte, Museoloxía)
  • Dna. María Dolores Elena Durán Rodríguez (Ciencias da Educación)
  • D. Luis Manuel García Mañá. (Literatura, Dereito)
  • Dna. Maruxa Gestoso Álvarez. (Filosofía, Antropoloxía)
  • D. Alberto González-Garcés Santiso. (Bioloxía)
  • D. José Ma. Ramón Iglesias Veiga. (Historia, Arte)
  • D. Mauricio Iribarren Díaz. (Mediciña)
  • D. Jorge Lamas Dono (Periodismo, Historia)
  • D. Jacinto Lareo Jiménez. (Dereito)
  • Dna. Pilar López Vidal (Ciencias Económicas)
  • D. José Luís Mateo Álvarez (Historia)
  • D. Carlos Núñez Rodríguez (Publicidade, Deseño)
  • D. Ramón Patiño Gómez (Arqueoloxía)
  • Dna. Elisa Pereira García (Arqueoloxía) 
  • Dna. Ana María Pereira Molares. (Historia, Arte)
  • D. Luis Rodríguez Ennes. (Dereito)
  • Dna. Montserrat Rodríguez Paz. (Historia, Arte)
  • D. Patricio Alfredo Sánchez Bello. (Química)
  • D. Antonio Vaamonde Liste. (Ciencias Económicas)
  • D. Federico Vilas Martín. (Xeoloxía)


E unha Xunta de Goberno composta na actualidade por:

Presidente:

D. Xoán Carlos Abad Gallego

Vicepresidente:

D. Antonio Giráldez Lomba

Secretaria-Conservadora:

Dna. Elisa Pereira García

Tesoureiro:

D. Fernando J. Costas Goberna

Vocais

Dn. Xosé R. Iglesias Veiga

D. Jaime Garrido Rodríguez

D. Ceferino de Blas García

 

Vocais (provisionais)

D. Ramón Patiño Gómez

Dna. Dolores E. Durán Rodríguez

Dna. Beatriz de San Ildefonso Pereira

Dna. Mercedes Bangueses Vázquez

D. José R. Cabanelas Comesaña