LA DENOMINADA “GUERRA DE LAS DOS CIUDADES” ENTRE VIGO Y PONTEVEDRA POR LA CAPITALIDAD PROVINCIAL

LA DENOMINADA “GUERRA DE LAS DOS CIUDADES” ENTRE VIGO Y PONTEVEDRA POR LA CAPITALIDAD PROVINCIAL

Rodríguez Ennes, Luis

Fecha
2004
Os Diarios de Sesións das Cortes constituíntes de 1836 e 1837 mostran rexurdir de numerosos contenciosos territoriais. As extintas provincias de 1822 -O Bierzo, Calatayud e Xátiva- demandan volver selo. Igualmente actívase púgnaa pola capitalidade provincial en diversos puntos do país- ademais da xa citada entre Vigo e Pontevedra-. Malia traballar no conxunto da división territorial, a comisión mixta continuou evacuando diversos informes sobre aspectos parciais de menor entidade, como a creación de novos partidos, o traslado das súas capitais ou algunha rectificación puntual dos límites provinciais...